Η μόρφωση των γυναικών παγκοσμίως – Ε ΜΑΘΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Δύο τρίτα των ενηλίκων σε όλο τον πλανήτη που δεν είναι μορφωμένοι, είναι γυναίκες.Η μόρφωση των γυναικών παγκοσμίως

Δύο τρίτα των ενηλίκων σε όλο τον πλανήτη που δεν είναι μορφωμένοι, είναι γυναίκες.

Η εκπαίδευση δεν είναι απλή εκμάθηση δεδομένων

Η εκπαίδευση δεν είναι απλή εκμάθηση δεδομένων, αλλά η εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται.Η εκπαίδευση δεν είναι απλή εκμάθηση δεδομένων, αλλά η εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται.

Άλμπερτ Άινσταϊν