(Τελευταία ενημέρωση: 21  / 3 /2019)


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας blog.ematheon.io υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.


Διαβάστε την παρακάτω πολιτική απορρήτου για να ενημερωθείτε πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς το Ematheon συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από χρήστες ή πελάτες του Ιστότοπου. Με την επίσκεψη σας στο Ematheon, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο κάτω και δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, τότε οφείλετε να απόσχετε από την επίσκεψη ή τη χρήση του Ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.  


Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
H εταιρεία Ematheon Ltd από την οδό 152 Γρίβα Διγενή, Παραλίμνι 152, 5281 Κύπρος, με αριθμό εγγραφής ΗΕ352093 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσα από τις υπηρεσίες του Ematheon. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io.

Πληροφορίες που συλλέγουμε
i.     Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν (α) αναζητείτε εκπαιδευτικά υλικά και/ή υπηρεσίες, (β) τοποθετείτε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω των υπηρεσιών του Ematheon (γ) κάνετε λήψη  (download), αναπαράγετε, παρακολουθείτε  ή χρησιμοποιείτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική συσκευή ή μέσω άλλης υπηρεσίας ή εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή, (δ) παρέχετε πληροφορίες στο πεδίο ο Λογαριασμός  μου “My Account”, (ε) επικοινωνείτε ή μιλάτε με άλλους Χρήστες, Συνδρομητές και/ή Δημιουργούς (στ) διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις σας, (ζ) παρέχετε άδεια πρόσβασης δεδομένων ή αλληλεπιδράτε με την συσκευή σας  ή με οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του Ematheon (η) διαθέτετε και/ή καταχωρείτε τα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά σας στην πλατφόρμα του Ematheon, (θ) επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως πως (ι) συμπληρώνετε ερωτηματολόγιο ή οποιοδήποτε έντυπο για σκοπούς συμμετοχής σας σε διαγωνισμό ή κλήρωση (κ) ανεβάζετε φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία και/ή οποιαδήποτε ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά στην πλατφόρμα (λ) καταχωρείτε και/ή δημοσιεύετε σχόλια, κριτική και/ή βαθμολογία (μ) εγγράφεστε ως Χρήστης, Συνδρομητής και Δημιουργός για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος. Τέτοιες πληροφορίες πιθανόν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  το όνομα σας, την διεύθυνση και το τηλέφωνο σας, πληροφορίες πληρωμής, την ημερομηνία γεννήσεως σας,  πληροφορίες για τις αγορές που έχετε κάνει από το Ematheon, πληροφορίες για τις πωλήσεις σας προς την Ematheon Ltd, περιεχόμενο κριτικής σχολίων και βαθμολογίας, φωτογραφία του προφίλ που έχετε ανεβάσει και ρυθμίσει να παρουσιάζεται στον λογαριασμό σας, εικόνες, βίντεο και άλλα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά που αποθηκεύεται σε σχέση με τις υπηρεσίες του Εmatheon, πληροφορίες  σχετικά με την ταυτότητα σας, εταιρικές και οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες ιστορικού συναλλαγών και ο αριθμός του Φ.Π.Α. σας.
Η παροχή των πιο πάνω πληροφοριών δεν αποτελεί νομική αλλά συμβατική σας υποχρέωση. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες αλλά σε τέτοια περίπτωση  δεν θα έχετε πρόσβαση και/ή δεν θα μπορέσετε να λάβετε και/ή να επωφεληθείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ematheon Ltd, μέσω της Ιστοσελίδας της.


ii.    Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και άλλα εργαλεία εντοπισμού. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την χρήση των υπηρεσιών του Ematheon. Τέτοιες πληροφορίες πιθανόν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων : (α) την  διεύθυνση πρωτοκόλλου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Διαδίκτυο, (β) τα στοιχεία σύνδεσής σας, (γ) την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, (δ) το κρυπτογραφικό hash, (ε) την τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής και/ή υπολογιστή σας (στ) πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση σας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και/ή την συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις λήψεις, την ροή, λεπτομέρειες αναπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας  και τον αριθμό ταυτόχρονων ροών και λήψεων  (downloads), πληροφορίες δικτύου σχετικά με την ροή και ποιότητα λήψεων, συμπεριλαμβανόμενων πληροφοριών σχετικά με τον πάροχο δικτύου) (ζ) μετρήσεις συσκευών (device metrics) όπως για παράδειγμα πότε η ηλεκτρονική σας συσκευή χρησιμοποιείται, πληροφορίες σύνδεσης και οποιονδήποτε σφαλμάτων (η) πληροφορίες για σφάλματα που παρουσιάζονται, την αλληλεπίδραση σας με τις υπηρεσίες του Ematheon, (όπως πληροφορίες για τεχνικά σφάλματα, τις προτιμήσεις και/ή τις επιλογές στις ρυθμίσεις σας, πληροφορίες από αντίγραφα ασφαλείας (backup information), τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής, πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που έχετε ανεβάσει (π.χ. όνομα αρχείου, ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία των αρχείων σας), ιστορικό αγορών, πωλήσεων και περιεχόμενο χρήσης, την διεύθυνση Ιστότοπου (τον ομοιόμορφο εντοπιστή πόρων (Uniform Resource Locators-URL), τα δεδομένα και την ροή πλοήγησης (clickstream) που ακολουθήσατε μέσα και από τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που επισκεφθήκατε ή ψάξατε για αυτά, τον χρόνο ανταπόκρισης της σελίδας, τα σφάλματα λήψης, την διάρκεια επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, πληροφορίες σχετικές με την αλληλεπίδραση της σελίδας (όπως η κύλιση και τα κλικ του ποντικιού σας) και τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης των πελατών μας.

  Πιθανόν να χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας συσκευές ανίχνευσης, cookies, και άλλα τεχνολογικά μέσα για σκοπούς παρεμπόδισης της απάτης και άλλων αδικημάτων.

iii.    Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε δικές σας πληροφορίες από άλλες πηγές. Τέτοιες πληροφορίες είναι: (α) πληροφορίες πιστωτικών συναλλαγών από πιστωτικά γραφεία, τα οποία χρησιμοποιούμε για σκοπούς παρεμπόδισης και εντοπισμού απάτης και για να προσφέρουμε συγκεκριμένες πιστωτικές και οικονομικές υπηρεσίες σε κάποιους από τους πελάτες του Εmatheon Ltd με σκοπό την εκπλήρωση των συναλλαγών τους.
iv.    Όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς τις αποθηκεύουμε σε ασφαλείς διακομιστές (servers) στην Γαλλία. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Σκοποί επεξεργασίας των πληροφοριών σας
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:
Πληροφορίες που μας παρέχετε:
 Θα χρησιμοποιήσουμε και/ή  θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας:
•    Για να λάβουμε και να χειριστούμε παραγγελίες, να στείλουμε ηλεκτρονικά τα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά και υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, τα διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες μας, συνδρομές και προσφορές του Ematheon.
•    Για να παρέχουμε λειτουργικότητα, να αναλύουμε την απόδοση, να επιλύουμε σφάλματα που παρουσιάζονται, να καλυτερεύουμε την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Ematheon.
•    Για να  εισηγηθούμε ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά και/ή άλλες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και τα οποία ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.
•    Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τον Νόμο. (Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανόν να συλλέξουμε πληροφορίες από πωλητές ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης τους καθώς επίσης πληροφορίες των τραπεζικών λογαριασμών τους για σκοπούς εντοπισμού, επαλήθευσης, πληρωμής τους και άλλως πως.)   
•    Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε σχέση με τις υπηρεσίες του Ematheon, με διάφορα μέσα επικοινωνίας, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφώνου, και μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης του Ematheon.
•    Για να διαφυλάξουμε οποιοδήποτε ζωτικό συμφέρον σας.
•    Για να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση.
•    Για να εντοπίσουμε και να παρεμποδίσουμε οποιουδήποτε είδους απάτης και/ή βίας έτσι ώστε να προστατέψουμε την ασφάλεια των Χρηστών, Συνδρομητών, Δημιουργών, του Εmatheon και άλλων.
•    Όταν  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομων συμφερόντων της Ematheon Ltd εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα και/ή τα δικαιώματα σας.
•     Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επιπρόσθετο συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος θα σας γνωστοποιηθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας δώσετε την συγκατάθεση σας. Εάν έχετε δώσει την συγκατάθεση σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε και θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για αυτό τον σκοπό.
Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς:
Θα χρησιμοποιήσουμε και/ή θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές:
•    για να διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο,
•    για να σας αναγνωρίζουμε και να σας βοηθούμε.
•    Για να επιβεβαιώνουμε την πληρωμή σας και να αποστέλλουμε σχετικό τιμολόγιο και/ή απόδειξη πληρωμής
Αποδέκτες των Πληροφοριών σας
Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται πιο κάτω :
•    Χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες και άτομα για να εκτελούν καθήκοντα και/ή να λειτουργούν εκ μέρους μας και/ή για λογαριασμό μας. Τέτοια καθήκοντα και λειτουργίες περιλαμβάνουν: την φύλαξη προσωπικών δεδομένων των πελατών του Ematheon, την ολοκλήρωση και/ή εκτέλεση παραγγελιών για ψηφιακά υλικά και/ή υπηρεσίες, την αποστολή ταχυδρομικής αλληλογραφίας και αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αφαίρεση επαναλαμβανόμενων πληροφοριών από τους καταλόγους πελατών, την ανάλυση δεδομένων, την παροχή βοήθειας σε θέματα μάρκετινγκ, την παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης και συνδέσμων (συμπεριλαμβανομένων λιστών πληρωμών και συνδέσμων, την επεξεργασία πληρωμών, την διαβίβαση περιεχομένου και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση περί προστασίας του απορρήτου και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
•    Θα διαβιβάσουμε πληροφορίες λογαριασμού και προσωπικά δεδομένα όταν α) πιστεύουμε ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία  και/ή απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τον Νόμο β) εφαρμόζουμε και/ή ακολουθούμε τους όρους και προϋποθέσεις και άλλες μεταξύ της Ematheon Ltd και εσάς συμφωνίες γ) είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία  ή την ασφάλεια  της Ematheon Ltd, τους Χρήστες, Συνδρομητές, Δημιουργούς και άλλους. Τέτοια διαβίβαση περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από την απάτη και για σκοπούς μείωσης πιστωτικού ρίσκου.

Πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα πρόσωπα  θα σας ειδοποιήσουμε περί τούτου  και θα έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε το δικαίωμα σας εάν θα αποδεχτείτε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα.

Εάν χρειαστεί να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνή οργανισμό, στα πλαίσια της διαβίβασης των πληροφοριών ως πιο πάνω αναφέρεται, θα εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τους όρους αυτής της  Πολιτικής Απορρήτου και όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συναίνεση πριν από την ανάκλησή της από εσάς.

Δικαίωμα Πρόσβασης σε πληροφορίες
Μπορείτε να αιτηθείτε από την Ematheon Ltd, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io, να σας ενημερώσει κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Η Ematheon Ltd θα απαντήσει στο αίτημα σας και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται.

Σε περίπτωση που ζητήσετε επιπλέον αντίγραφα η Εmatheon Ltd έχει το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή τέλους για διοικητικά έξοδα.  

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι έχετε πρόσβαση στις πιο κάτω πληροφορίες από το πεδίο «ο Λογαριασμός μου» που διατηρείτε στην Ιστοσελίδα του Ematheon:


Πληροφορίες αναφορικά με:
•    την κατάσταση παραγγελίας και το ιστορικό των παραγγελιών σας
•    το όνομα σας,
•    την διεύθυνση και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
•    τον κωδικό σας,
•    τις ρυθμίσεις πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος, του αριθμού ΒΙC και ΙΒΑΝ),
•    το περιεχόμενο του λογαριασμού σας,
•    τα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά που ανεβάσατε η αγοράσατε (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, βίντεο και άλλων αρχείων εκπαιδευτικού περιεχομένου),
•    το προφίλ σας (όπου ισχύει) (συμπεριλαμβανομένων των κριτικών, βαθμολογίας, εισηγήσεων που έχετε κάνει),
•    την συνδρομή σας,
•    τις ρυθμίσεις σας,
•    το ιστορικό αγορών σας
Δικαίωμα διόρθωσης
Όλοι οι Χρήστες, Συνδρομητές και Δημιουργοί μπορούν να ενημερώσουν και/ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία τους και άλλες πληροφορίες από το πεδίο του Λογαριασμού τους. Περαιτέρω, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Ematheon Ltd, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Ematheon Ltd θα απαντήσει στο αίτημα σας και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται.
Το Ematheon δυνατόν να κρατήσει αντίγραφο των πληροφοριών που έχετε καταχωρήσει πριν την ενημέρωση τους από εσάς.
Σε περίπτωση διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων η Εmatheon Ltd θα ανακοινώσει αυτό σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Μπορείτε να ζητήσετε από την Ematheon Ltd να ενημερωθείτε σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.
Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io :
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατ’ άλλο τρόπο από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, ή
β) επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ematheon Ltd, ή
γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την οποία έχετε δώσει την συγκατάθεση σας ή η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομων συμφερόντων της Ematheon Ltd και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή
δ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γιατί η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, ή
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ή
στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του Κυπριακού Δικαίου, ή
Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα επιτρέπεται στον βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη:
α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του Κυπριακού δικαίου ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Η Ematheon Ltd θα απαντήσει στο αίτημα σας για διαγραφή και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται.
Σε περίπτωση διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων η Εmatheon Ltd θα ανακοινώσει αυτό σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Περαιτέρω μπορείτε να ζητήσετε από την Ematheon Ltd να ενημερωθείτε σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να αιτηθείτε από την Ematheon Ltd, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για οποιονδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:
(α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, (για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Ematheon Ltd να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων αυτών) ή
(β) η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στην διαγραφή των δεδομένων σας, ή
(γ) η Ematheon Ltd δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας αλλά εσείς χρειάζεστε τα δεδομένα αυτά για σκοπούς θεμελίωσης ή άσκησης νομικών αξιώσεων, ή
(δ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τα οποία έχετε δώσει την συγκατάθεση σας ή η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Ematheon Ltd, και αναμένεται της επαλήθευση του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι  της Ematheon Ltd υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.
Σε περίπτωση που υπάρξει περιορισμός στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως ανωτέρω περιγράφεται, τα δεδομένα σας εκτός της αποθήκευσης, θα υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση σας  ή για τη θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών υποχρεώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή της Κύπρου.
Η Ematheon Ltd θα απαντήσει στο αίτημα σας για περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται.
Σε περίπτωση που υπάρξει περιορισμός στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η Εmatheon Ltd θα ανακοινώσει αυτό σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Μπορείτε να ζητήσετε από την Ematheon Ltd να ενημερωθείτε σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες. Σε περίπτωση άρσης περιορισμού θα ενημερωθείτε σχετικά από την Ematheon Ltd.


Δικαίωμα στην φορητότητα
Όταν παρέχετε στην Εmatheon Ltd προσωπικά δεδομένα και η Ematheon Ltd  υποβάλει αυτά τα δεδομένα σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο για περαιτέρω ιδιωτική χρήση. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε την διαβίβαση των δεδομένων σας από την Ematheon Ltd σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το αίτημα σας θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io
Η Ematheon Ltd θα απαντήσει στο αίτημα σας και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται.
Η άσκηση του πιο πάνω δικαιώματος δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων προσώπων.
Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ematheon Ltd, για την οποία έχετε δώσει την συγκατάθεση σας ή όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομων συμφερόντων της Ematheon Ltd και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι να υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας  ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας η οποία γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io
Η Ematheon Ltd θα απαντήσει στο αίτημα σας και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εφόσον αυτό απαιτείται.


Ανακοίνωση παραβίασης των δεδομένων σας
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, η Ematheon Ltd θα σας ενημερώσει άμεσα και θα σας γνωστοποιήσει  τα πιο κάτω:
(α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες,
(β) τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, και
(γ) τα μέτρα που λήφθηκαν ή τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων  καθώς και όπου ενδείκνυται μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών.
Η Εmatheon Ltd δεν θα σας παράσχει την πιο πάνω ενημέρωση εάν:
(α) έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας έτσι ώστε τα δεδομένα να μην είναι κατανοητά σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά, ή
(β) έχει λάβει τέτοια μέτρα  που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανόν να προκύψει υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ή
(γ) η ενημέρωση προϋποθέτει  δυσανάλογες προσπάθειες.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή ανησυχία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων του Ematheon παρακαλώ όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση controller@ematheon.io  περιγράψετε αυτό που σας απασχολεί και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα σας. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον πιο πάνω υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η κα Μαρία Παύλου και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της αποστέλλοντας της ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονικής διεύθυνση dpo@ematheon.io.
Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο το Εmatheon χειρίστηκε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων είναι τα ακόλουθα:
Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία
P.O.  Βox 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλ: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565
Email: commissioner@dataprotection.gov.cy     
Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να επιτρέψουμε στα συστήματα μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησης ή την συσκευή σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πως τα χρησιμοποιούμε παρακαλώ όπως διαβάσετε την Ενημέρωση για τα Cookies.

Σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους
Το Ematheon περιέχει διαφημίσεις τρίτων προσώπων και συνδέσμους προς εύκολη πρόσβαση και διευκόλυνση για περιήγηση των Χρηστών, Συνδρομητών ή Δημιουργών σε άλλους Ιστοτόπους ενδιαφέροντος. Τα τρίτα πρόσωπα που παρέχουν διαφημίσεις πιθανόν να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο της διαφήμισης τους και/ή με τις υπηρεσίες τους. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον Ιστοτόπο του Ematheon, σας ενημερώνουμε ότι το Ematheon δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω σε αυτόν τον άλλο Ιστότοπο.
Παρόλο που το Ematheon έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ελέγξει τις Συνδέσεις, δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του περιεχομένου στο οποίο οδηγούν οι Συνδέσεις, ούτε είναι το Ematheon υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των Συνδέσεων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ως εκ τούτου, το Ematheon δεν είναι υπεύθυνο για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους Ιστότοπους και οι εν λόγω Ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε την Πολιτική Απορρήτου που ισχύει σε κάθε Ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Η Ασφάλεια σας
To Ematheon καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, κατά την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL) το οποίο αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που παρέχετε και/ή καταχωρείτε στο Ematheon.  Επίσης, ακολουθούμε πρωτόκολλο ασφαλείας και πιθανόν να σας ζητήσουμε αποδεικτικά της ταυτότητας σας προτού σας αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα.

Είναι σημαντικό να διατηρείτε πάντοτε ασφαλή τα προσωπικά σας στοιχεία λαμβάνοντας τέτοια μέτρα τα οποία να σας προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας, του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή και/ή συσκευής και των εφαρμογών σας. Παρακαλούμε όπως βεβαιώνεστε για την επιτυχή αποσύνδεση σας μετά από χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή συσκευής που πιθανόν να χρησιμοποιείται και από άλλα πρόσωπα.  
Χρήση υπηρεσιών από παιδιά
Το Ematheon δεν πωλεί ψηφιακά υλικά και/ή υπηρεσίες σε παιδιά. Προσφέρουμε προς πώληση προϊόντα και/ή υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά για αγορά από ενήλικες. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιείται το Ematheon μόνο με την συμμετοχή, επίβλεψη και καθοδήγηση του γονέα και/ή κηδεμόνα σας.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την από εσάς απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών του Ematheon, για όσο καιρό απαιτείται ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για όσο καιρό απαιτείται από τον Νόμο για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς ή όπως διαφορετικά σας γνωστοποιήσουμε. Για παράδειγμα διατηρούμε το ιστορικό συναλλαγών σας έτσι ώστε να μπορέσετε να επιθεωρήσετε παλαιότερες αγορές (και να επαναλάβετε τις ίδιες αγορές αν επιθυμείτε) και για να καλυτερεύσουμε την σχετικότητα των ψηφιακών υλικών που εισηγούμαστε σε εσάς.  

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι όροι που περιέχονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο αυτό, συμφωνείτε ότι υπάγεστε στη δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών της έδρας της Εmatheon Ltd  και σε περίπτωση οποιαδήποτε διαφωνίας σχετικά με τις υπηρεσίες του Εmatheon, αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της Κύπρου.

Tροποποίηση των Υπηρεσιών
To Ematheon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει περιοδικά τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια.
Αλλαγές
Οι όροι και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου τυχόν να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ελέγχετε περιστασιακά αυτή την σελίδα του Ιστοτόπου για να είστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε με τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς μετά την δημοσίευση οποιονδήποτε αλλαγών σε αυτήν την πολιτική απορρήτου θα σημαίνει αυτόματα την αποδοχή σας ως προς τις αλλαγές αυτές.