Θα ήταν καλό να συμπεριλάβετε

 • Ένα εξώφυλλο (με μεγάλες εικόνες, γραφικά και λέξεις για να τραβήξετε την προσοχή των χρηστών).
 • Σελίδα με όρους χρήσης του προϊόντος (δείτε παράδειγμα)
 • Σελίδα με ευχαριστίες (συνήθως αναφορά για το από πού πήρατε γραφικά κτλ.)
 • Οδηγίες χρήσης του υλικού
 • Φωτογραφίες για το πώς χρησιμοποιείται το υλικό (π.χ. από μαθητές)
 • Κλειδί με απαντήσεις

Εξώφυλλο

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε

 • Μεγάλες εικόνες και γραφικά για να τραβήξτε την προσοχή των χρηστών.
 • Ένα καλό τίτλο
 • Φόντο πολύχρωμο / φωτογραφία  / φωτογραφίες από το υλικό
 • πλαίσιο
 • Γραφικά που χρησιμοποιήσατε εντός του υλικού

Σελίδα με όρους Χρήσης (Παράδειγμα)

Όροι χρήσης
Πνευματική ιδιοκτησία © όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί από τον συγγραφέα. Αυτό το προϊόν είναι για χρήση μόνο από τον αρχικό αγοραστή. Απαγορεύεται η εκτύπωση για περισσότερους από ένα εκπαιδευτικούς, τάξεις, σχολεία ή σχολικά συστήματα. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να διανεμηθεί  ή να προβληθεί δημόσια.

Μόνο για προσωπική χρήση και χρήση εντός της τάξης. Απαγορεύεται η δημιουργία και πώληση υλικού με βάση αυτό το προϊόν.
Μπορείτε να μοιραστείτε το εξώφυλλο του προϊόντος με σύνδεσμό που να οδηγεί στο κατάστημα του συγγραφέα/ δημιουργού.