Μαθητές με υψηλή καλλιτεχνική απασχόληση, είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό μα αναγνωριστούν για τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα.

Η σημασία των καλών τεχνών στην εκπαίδευσηΗ σημασία των καλών τεχνών στην εκπαίδευση

Η σημασία των καλών τεχνών στην εκπαίδευση Μαθητές με υψηλή καλλιτεχνική απασχόληση, είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να αναγνωριστούν για{...}

READ MOREREAD MORE