Αυστραλία: Η διδασκαλία ελληνικών και λατινικών οδηγεί σε απίστευτη βελτίωση στην επίδοση μαθητών

  Μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων μαθητές στην Αυστραλία βλέπουν απίστευτη βελτίωση μέχρι και 6 χρόνια στις αναγνωστικές και κυρίως στις μαθηματικές τους δεξιότητες μαθαίνοντας ελληνικά και λατινικά. Πρόκειται για ένα παρεμβατικό πρόγραμμα που βοηθά τους μαθητές να αναλύουν τις λέξεις με βάση τα ελληνικά και τα λατινικά. Έρευνα στο πανεπιστήμιο Northumbria βρήκε ότι οι […]