Μπορείς να τα καταφέρεις! Κι όμως κάτι λείπει…

Καθώς η θεωρία της νοοτροπίας ανάπτυξης κερδίζει έδαφος στην εκπαίδευση, εξακολουθεί κάτι να λείπει από αυτήν. Στο άρθρο του Gregg Toppo, αναφέρονται τα λόγια της Dweck ότι: Οι εκπαιδευτικοί μεταφράζουν λάθος τη νοοτροπία ανάπτυξης και ότι θα έπρεπε να επαινούν τις στρατηγικές των παιδιών και να εξηγούν πως αυτές μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. […]